bookmark_borderProstovoljno gasilsko društvo in njegove ključne naloge

Zagotovo veste, kaj je prostovoljno gasilsko društvo in vanj ste morda vključeni tudi sami. Če slednje velja, potem vam je jasno tudi, katere so poglavitne naloge takšnega društva.

Ključne naloge za vsako prostovoljno gasilsko društvo so preventivne naloge varstva pred požarom in druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi ter drugimi nesrečami; izvajanje reševanja, zaščite in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah; vzgoja gasilke mladine; pomoč občanom na področju varstva pred požarom; druge naloge v povezavi z organizacijo ter razvojem gasilstva.

Kakšen je torej namen prostovoljnega gasilskega društva

Za prostovoljno gasilsko društvo je ključnega pomena zagotovo to, da povezuje čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in premoženja pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako tovrstno društvo s predavanji in drugimi oblikami usposabljanj seznanja s požarno problematiko, dviguje raven znanja ter sposobnost članom društva ter občanom na področju požarnega varstva. Prav tako gasilsko društvo sodeluje z organizacijami in društvi, ki se ukvarjajo s požarnim varstvom. Društvo gasilcev goji tudi solidarnost, nesebičnost, požrtvovalnost in tovarištvo. Vse omenjeno je tradicija gasilskih društev na sploh.

Sicer pa prostovoljno gasilsko društvo učinkovito skrbi za vključevanje gasilske mladine v društvo ter mladino vzgaja v samostojne in zavedne člane društva. Opravlja pa še druge številne naloge, ki učinkovito dopolnjujejo gasilsko dejavnost.

Kaj mora imeti prostovoljna gasilska enota

Prostovoljno gasilsko društvo torej opravlja preventivna in operativna dela v povezavi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali na delu območja svoje občine, za katero je bilo torej ustanovljeno.

Prostovoljna gasilska enota pa mora obvezno imeti predpisano število operativnih gasilcev, ki je določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Prav tako mora imeti tudi vso potrebno gasilsko zaščitno ter reševalno opremo ter orodišče. Operativni vodja društva pa je poveljnik.

Po zakonu o gasilstvu pa se takšna dejavnost financira iz proračuna Republike Slovenije in občin; iz sredstev zavarovalnic ter gospodarskih družb; iz dohodkov iz lastnih dejavnosti in iz prispevkov, daril, volil pravnih ter fizičnih oseb.